ALGEMENE VOORWAARDEN

Het deelnemen aan de lessen of activiteiten van Sinnestriel Yoga is geheel voor eigen risico.
De docent en/of Sinnestriel Yoga kunnen/kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
lichamelijke en/of psychische schade, die al dan niet direct in verband staan
of in verband gebracht kunnen worden met het deelnemen aan de lessen of activiteiten.

Het is raadzaam bij twijfel altijd eerst een arts te raadplegen of het voor u verantwoord is,
om aan de door u gekozen les of activiteit deel te gaan nemen.

Sinnestriel Yoga is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en diefstal van uw eigendommen.

Betalingsvoorwaarden:
De deelnemer betaalt het afgesproken bedrag van een les, een serie lessen of activiteit
contant of per overschrijving t.n.v.
Sinnestriel Yoga  
NL37 RABO 0159 9594 70
onder vermelding van naam

 

PRIVACY VERKLARING

Sinnestriel Yoga is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Sinnestriel Yoga verwerkt uw persoonsgegevens, die u zelf aan ons verstrekt.
Voor- en achternaam/ Adresgegevens/Telefoonnummer/ E-mailadres/ Geboortedatum/ Bijzonderheden (m.b.t. de gezondheid)

Sinnestriel Yoga gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U zo goed mogelijk te kunnen begeleiden tijdens de lessen.
Het afhandelen van uw betaling en u te kunnen bellen/e-mailen, indien dit nodig is om u te informeren.

We bewaren uw persoonsgegevens, zolang u gebruik maakt van de diensten van Sinnestriel Yoga.

Sinnestriel Yoga neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sinnestriel.com

De deelnemer verklaart kennis genomen te hebben van
deze Algemene Voorwoorden en Privacyverklaring en gaat hiermee akkoord.

Sinnestriel Yoga
KvK nr. 51601893