YOGA VOOR KINDEREN

Een mens is gemaakt om te bewegen.
Met fysieke oefeningen leren kinderen hun lichaam goed te gebruiken
en evenwicht te zoeken in zichzelf en in de buitenwereld.
Via lichaamsbewustzijn kan het kind tot emotioneel- en zelfbewustzijn komen. De 'gouden driehoek'.

Bij kinderyoga gaan yogahoudingen hand in hand met spelletjes, meditaties en creatieve oefeningen.
Elk kind beweegt actief binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.

Tijdens yoga staan twee dingen centraal: zelfacceptatie en ervaren dat je goed bent zoals je bent.
Yoga helpt kinderen met het opbouwen van een positief zelfbeeld.
Levend vanuit eigen kracht.
Wetend dat je waardevol bent met jouw unieke talenten.
Wij hebben allemaal een zorgvuldig uitgezocht pakketje mogelijkheden meegekregen.

Ik ben zo mooi anders
dan jij
niet meer of minder
maar zo mooi anders
jij zou mij
nooit anders dan anders willen hebben

en

Jij bent zo mooi anders
dan ik
niet meer of minder
maar zo mooi anders
ik zou jou
nooit anders dan anders willen hebben


Ademen wil het, vrij zijn, het kind mag worden waarheen het wijst: zijn/haar eigen wonder.
Speelruimte hebben betekent hetzelfde als leefruimte hebben.


En yoga? ........... het is vooral héél erg leuk om te doen!